Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Partners

Partners The Future of Work

Voor de Masterclass The Future of Work werkt AAGS samen met.

HRcommunity

HRcommunity is een interactief knooppunt voor iedereen die vindt dat mensen de sleutel vormen voor het succes van organisaties. Wij dragen bij aan veerkracht, wendbaarheid en werkplezier. Voor mens en organisatie. HRcommunity verandert, vernieuwt en verbetert. Door verbinding, dialoog en co creatie. Wij bouwen bruggen en bevorderen transparantie.

HRcommunity is met meer dan 80.000 leden, verschillende websites en vele live bijeenkomsten de grootste maar bovenal meest dynamische en productieve community voor HR & Change in Nederland.

HRcommunity... community based innovatie van HR & Change, voor lijnmanagers en HR professionals. Verbinding, ontmoeting en dialoog. Om ook voor toekomstige generaties welvaart maar vooral welzijn te garanderen moeten de productiviteit, innovativiteit, mobiliteit en het omgevingsbewustzijn in Nederland omhoog.

Mensen spelen hierbij een cruciale rol en bepalen het succes van organisaties. De sleutel voor succesvolle organisaties ligt hiermee bij HR & Change, het vakgebied met verstand van mensen. HRcommunity faciliteert verbinding, ontmoeting en dialoog. Wij inspireren en dragen bij aan wendbaarheid en werkplezier.

HR Community

Kring Andragologie

De Kring Andragologie is in 2006 opgericht door en voor alumni van de opleiding Andragologie zoals die voorheen werd verzorgd aan het Instituut voor de Wetenschap der Andragologie (IWA, Subfaculteit C binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen) van de Universiteit van Amsterdam. In 2005 hebben enkele oud-studenten naar aanleiding van een alumnidag voor UvA-afgestudeerden hiertoe het initiatief genomen met de actie ‘Andragologen zoeken andragologen’. In 2007 is aansluiting gezocht bij de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) en sinds 2012 is de Kring Andragologie een zelfstandige vereniging binnen de AUV.

Het lidmaatschap van de Kring staat open voor alumni Andragologie van alle universiteiten en verder iedereen die dit vakgebied een warm hart toedraagt.