Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Aanvragen brochure

Aanmelden

Module 1 De toekomst van leiderschap

 • Uitdagingen in de transitie van nieuw leiderschap binnen verouderde systemen.
 • Competenties, vaardigheden en stuurmechanismen rondom modern leiderschap.
 • Leiderschap 2025; praktische implicaties om leiding te geven aan autonome professionals.

Module 2- Foresight: grip krijgen op ‘the big picture’, Koers zetten in een veranderende context

 • Introductie in het academische vakgebied ‘strategic foresight’.
 • Methodieken gericht op systeemdenken en transformatieve veranderingen.
 • Interactieve workshop gericht op actuele marktontwikkelingen en visievorming.

Module 3 – Redefining business: datagedreven waardemodellen

 • Big Data Impact op Business Models en waardecreatie.
 • Het formuleren van een datastrategie, een component van visie.
 • We kijken naar de essentials van big data voor business, de (potentiële) impact op de business en de wijze waarop een datastrategie is te formuleren aan de hand van vijf vragen.

Module 4 -Redefining business: Transitie van businessmodellen​

 • Nieuwe economische ordeningen.
 • Hoe groeien we toe van de bestaande naar de nieuwe businessmodellen.
 • Identificeren van nieuwe strategische uitdagingen.
 • Benadering business model innovatie binnen een case.

Module 5 – Nieuw organiseren: Transformatie van de interne organisatie

 • Centrale en decentrale organisatievormen.
 • De voordelen, valkuilen, en nieuwe uitdagingen van agile werken.
 • De factor mens in het doorbreken van oude patronen en systemen.

Module 6 – Nieuw organiseren: organiseren vanuit ecosystemen en nieuwe technologieën

 • Gedistribueerde organisatievormen.
 • Platformen, ecosystemen en digital assets.
 • Nieuwe technologieën gericht op business transformatie.

Module 7 – Next strategy: Toekomstvalide strategieontwikkeling

 • Werken met toekomstscenario’s als aanvulling op markttrends.
 • Het creëren van strategische opties in relatie tot transformatiekansen en -risico’s.
 • Systeem denken, design thinking, prototyping en futurizing.
 • Futurizing; de kunst van het signaleren van veranderingspatronen.
 • Nieuwe economische ordeningen: van verticaal naar ecosysteem.
 • Data driven business model innovatie.
 • Transitioneel leiderschap; de transitie waarmaken.
 • Samenwerken in netwerkverband.
 • Toekomstbeelden terugvertalen naar de eigen strategie en organisatietransitie.
Fotograaf: Haystaak