Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Aanvragen brochure

Aanmelden

Module 1. Stad en stedelijkheid

  • We belichten het verschijnsel stad. We bespreken de ontwikkeling van steden, wereldwijd en in het bijzonder in ons land. 
  • In het tweede deel staan we stil bij de vraag of elke stadsbewoner een stedeling is. Daarvoor bezien wat stedelijk leven kan inhouden: wat doet de stad met ons en wat doen wij met de stad?. In 1938 publiceerde de socioloog Louis Wirth zijn spraakmakende artikel ‘Urbanism as a way of life’, waarmee hij voortbouwde op het essay ‘Die Grosstädte und das Geistesleben’ van Georg Simmel uit 1903. Nog steeds zijn beide stukken een inspiratiebron voor geografen en (stads)sociologen. Zo mogelijk nog meer invloed had het werk van Jane Jacobs. Haar “The death and life of great American Cities” uit 1961 was baanbrekend en veranderde het denken over stedelijke ontwikkeling.

Spreker: prof. dr. Gert-Jan Hospers

Module 2. De Verdeelde Stad

  • De sterke groei betekent een enorme vraag naar de stedelijke ruimte. Ruimte om te wonen, om te recreëren, te verplaatsen et cetera. Hoe werkt die concurrentiestrijd? 
  • Hoe manifesteren die processen zich in de stedelijke ruimte? 
  • Die druk op de stedelijke ruimte vraag om oplossingen. Hoe kan aan de vraag vanuit alle partijen worden voldaan? Hoe gaan we bouwen in de stad: de lucht in, of buiten de “rode”contouren?

Sprekers: dr. Cody Hochstenbach (UvA) en dr. Jos Gadet (Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam)

Module 3. De Werkende Stad

De ene stad is de ander niet, de grote steden in Nederland illustreren dat. De ene stad weet beter van de groei te profiteren dan de ander. Toen Amazone een tweede hoofdkantoor wilde opzetten meldden zich 200 steden bij de techgigant. Sommige steden wilden zelfs hun naam veranderen in Amazone. Het is de vraag hoe lang die triomf duurt?

Sprekers: Economisch geograaf prof. dr Pieter Tordoir schetst hoe de stedelijke economie zich ontwikkelt. Dr. Jos Mevissen, partner bij Regioplan, behandelt de gevolgen voor de stedelijke arbeidsmarkt.

Module 4. De Duurzame stad

  • De mega steden in bijvoorbeeld Azië en Afrika gaan gebukt onder een enorme milieudruk. Willen we de klimaatdoelen van “Parijs” halen en de steden bovendien leefbaar houden, dan is er veel werk aan de winkel. Steden als Amsterdam en Rotterdam zijn dan ook actief op dit terrein en hebben speciale programma’s en agenda’s.
  • Welke vraagstukken komen op de stad af? En welke oplossingen dienen zich aan? Zijn er goede voorbeelden zodat steden niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden? 

Sprekers: Duurzaamheidsspecialist dr. Bas van de Griendt verzorgt een interactieve module over de duurzaamheidsopgave waar steden voor staan. Bas is onder meer betrokken bij het duurzaam maken van de nieuwe Utrechtse wijk Merwedekanaalzone.

Module 5. De Bestuurbare Stad

  • Wat is er gewenst in het besturen van een stad? Hoe om te gaan met versplintering politiek landschap (DENK, Leefbaar, de Mos et cetera?). 
  • Traditionele democratische instituties, zoals verkiezingen en politieke partijen boeten daarbij aan kracht en waardering in, denk maar aan de gele hesjes. Zijn de oude instituties aan vernieuwing toe?
  • Zijn er andere vormen van organisaties denkbaar waarin democratische waarden gewaarborgd worden? Burgerinitiatieven, het Nieuw Amsterdam Raad van Pakhuis, the Right to challenge?

Spreker: Drs. Josse de Voogd electoraal geograaf van de Tilburg Universiteit kleurt de politieke landschappen in de steden in.

Module 6. De Nieuw stad

In de laatste sessie gaan we op bezoek bij een stukje stad van de toekomst, de Houthavens in Amsterdam. Daar wordt een klimaatneutrale, autoluwe woonwijk ontwikkeld met circa 2.700 woningen. We laten ons daar voorlichten door de experts van de gemeente Amsterdam.
Daarna sluiten we de masterclass af.

Toekomst van de stad
Fotograaf: dr. Piet Renooy