Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Masterclass Privacy: the next step

Programma

Masterclass Privacy: the next step

Download de Factsheet

Aanmelden

Module 1: Privacy en recht

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied privacy en de verwerking van persoonsgegevens (GDPR, AVG, E-privacy). Met specifiek aandacht voor private consumenten en medewerkers, ontwikkelingen in de jurisprudentie, prangende issues, en meer. Deelnemers kunnen vooraf vragen indienen waar zij meer over willen weten.

Module 2: De consument aan het stuur!?

Hoe bewust zijn we ons van de privacyrisico´s? We staan stil bij de privacy calculus theorie, de privacy paradox en diverse experimenten waarin het keuzegedrag wordt beïnvloed van individuen om hun persoonsgegevens te delen. We baseren ons op de uitkomsten uit enkele proefschriften en laten deelnemers zelf participeren in enkele proeven.
Hoe kunnen we het makkelijk maken? We gaan in op een voorbeeld. Startup Schluss biedt individuen een veilige online ´kluis´ waarin op gemakkelijke wijze contact- en andere persoonlijke gegevens zijn te beheren. Schluss is een dienst die de beschikkingsmacht over de online privacy teruggeeft aan de gebruiker.

Module 3: Data, de nieuwe olie

Data vormen voor organisaties een nieuwe resource. Ze vormen input voor het verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van hele nieuwe bedrijfsmodellen. Data helpen ons smart products, smart services, maar later ook smart systems te ontwikkelen. We krijgen niet alleen slimme televisie, magnetron, stofzuiger, wasautomaat, computer, maar een smart home. Parallel aan die ontwikkeling krijgen we ook slimme gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, et cetera. Data stroomt van de ene dienstverlener naar de andere, van het private naar het publieke domein! Met al zijn (economische) voordelen, maar ook met de nodige risico´s. Wat betreft dat laatste, laten we ons meenemen door een ethisch hacker en ontdekken aan welke gevaren we potentieel bloot staan.

Module 4: Privacy en Ethiek

In de online omgeving zijn we altijd connected, onderhouden we contacten met mensen die we nauwelijks kennen, worden we op een andere manier beïnvloed dan in de fysieke wereld, wordt ons doen en laten gearchiveerd en heerst een ander soort transparantie. Dat kan niet zonder gevolgen voor de identiteitsontwikkeling blijven en de wijze waarop wij (vertrouwens)relaties met elkaar aangaan. Hoe kijken we hier tegenaan? Wat doet dit met onze motivatie om een bewust privacybeleid te formuleren en realiseren?

Module 5: Privacy en Big Data/Artificial Intelligence

De mogelijkheden van nieuw technologieën voor het digitaal observeren van personen en objecten zijn talloos en laagdrempelig. Het vastleggen en verwerken van verschillende soorten persoonsgegeven (o.a. big data, online en mobile tracking, geo-location services, social networking en zoektechnologie, privacy by design) gebeurt in toenemende mate. Het merendeel van de data is in het afgelopen jaar verzameld. We gaan in op hoe data scientists te werk gaan. Hoe verhoudt hun werkwijze zich met de principes van de GDPR? Hoe wil de GDPR het gebruik van persoonsdata in goede banen leiden? Wat is hiervan de kans van slagen? Is de aanpak van Europa een voorbeeld voor andere werelddelen?

Module 6: Organiseren voor privacy beleid

Hoe maken we onze organisatie compliant? Hoe zorgen we dat we op de gewenste manier de privacy van onze individuele relaties respecteren? Met een ervaren privacy officer en toezichthouder verkennen we hoe op praktische wijze het privacy beleid is te formuleren en in te voeren. Te beginnen bij de cultuur, de ambitie en de visie. En deze door te vertalen in termen van organisatie, programma´s, assessments en monitoring. Ook met oog voor het managen van de relatie met de externe toezichthouder.

Module 7: Synthese: Lagerhuisdebat

In de laatste bijeenkomst laten we alle behandelde topics en de issues die spelen bij deelnemers de revue passeren in een Lagerhuisdebat. Deelnemers en externe sprekers van onder andere Privacy First, Schluss, een data scientist uit het Obama verkiezingsteam brengen items in voor het debat.

Fotograaf: Haystaak