Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Aanvragen brochure

Aanmelden

Stichting Leerstoel Content Marketing

De Stichting Leerstoel Contentmarketing is een verzameling bedrijven en instellingen die zich ten doel heeft gesteld de wetenschappelijke kennisvermeerdering en kennisuitwisseling over contentmarketing te stimuleren. In de communicatie- en marketingpraktijk staat het vak contentmarketing sterk in de belangstelling. Wetenschappelijk gezien zijn er echter weinig publicaties over dit onderwerp. Tegelijkertijd zijn er wel al vele studies uit de communicatiewetenschap die relevant zijn voor het vak.  Met de Leerstoel wil de Stichting de brug tussen wetenschap en praktijk slaan, door aan de ene kant relevante bestaande onderzoeken toegankelijk te maken voor praktijk en aan de andere kant nieuw onderzoek te initiëren naar contentmarketing en de uitkomsten daarvan te delen.

De Leerstoel wordt op dit moment ondersteund door: MediaTest, MPG, Platform Content, RabobankScripta Communicatie en de UvA.