Amsterdam Advanced Graduate School

Inschrijfvoorwaarden

Amsterdam Advanced Graduate School

Voor alle programma's van de AAGS geldt een aantal inschrijfvoorwaarden.

 1. Er wordt van u verwacht dat u minimaal een bachelordiploma heeft van een HBO of Universiteit. Aanvullende toelatingseiden kunnen nog van toepassing zijn. Voor vragen over toelatingseisen, mail naar aags-fmg@uva.nl
 2. De kosten voor de programma's verschillen per Masterclass. Dit wordt gespecificeerd op het inschrijfformulier van het desbetreffende programma. Na toelating tot het programma ontvangt u van de financiële administratie een factuur voor het hele bedrag. Betalen in termijnen is niet mogelijk. 
 3. Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor het te betalen bedrag. Het is mogelijk dat er zich omstandigheden voordoen waardoor u niet meer kunt deelnemen aan het college. Hiervoor hanteren wij de volgende regels:
  • Annuleren kan alleen schriftelijk voor aanvang van de collegereeks. Als de collegereeks begonnen is, is het niet meer mogelijk om uw geld terug te vorderen. 
  • Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Mondeling afzegging dient altijd gevolgd te worden door schriftelijke annulering. Bij uitblijven van een schriftelijke annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering zal €70,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Bij het uitblijven van tijdige betaling kan de docent u toegang tot het volgen van het vak weigeren. Wij behouden ons dan het recht om alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. 

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

31 oktober 2017