Amsterdam Advanced Graduate School

dhr. prof. dr. P.T. (Paul) de Beer


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Afd. Privaatrecht B
 • Bezoekadres
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  
 • Postadres:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • P.T.deBeer@uva.nl
  T: 0205257128

2018

 • Strockmeijer, A. W., de Beer, P. T., & Dagevos, J. (2018). Stromen arbeidsmigranten vaker in de WW dan autochtone Nederlandse werknemers? Een decompositieanalyse van WW-instroom onder Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. TPEdigitaal, 12(2), 1-24.
 • de Beer, P. T. (2018). Laagopgeleiden vaker aan het werk, maar wel op laagbetaalde en flexibele baan. TPEdigitaal, 12(2), 1-19.
 • Strockmeijer, A. W., de Beer, P. T., & Dagevos, J. (2018). Blijven of terugkeren? Wat werkpatronen van Oost-Europese arbeidsmigranten ons kunnen leren over de aard van de hedendaagse migratie. Mens en Maatschappij, 93(1), 5-29.
 • de Beer, P. T. (2018). Individu en collectief in arbeidsverhoudingen: een complexe relatie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(1), 24-30.
 • de Beer, P. T. (2018). Waarom gebruiken werkgevers (steeds meer) flexibele arbeidskrachten? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 34(1), 62-84.
 • de Beer, P. T., & Keune, M. J. (2018). De erosie van het poldermodel. Mens en Maatschappij, 93(3), 231-260.

2017

 • Strockmeijer, A. W., de Beer, P. T., & Dagevos, J. (2017). Mobiliteit binnen de perken: Zeer gering positieverbetering van werknemers uit Oost-Europa bij een langer werkverleden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(4), 384-400.
 • de Beer, P. T. (2017). Verliezers van de meritocratie. Sociologie, 12(3), 389-392.
 • Dingeldey, I., Etling, A., Kathmann, T., & de Beer, P. T. (2017). Niedriglohnentwicklung und Lohnungleichheit im Vergleich: Der Einfluss kollektiver Akteure. WSI-Mitteilungen, 2017(7), 499-506.

2016

 • Kranendonk, M., & de Beer, P. (2016). What explains the union membership gap between migrants and natives? British Journal of Industrial Relations, 54(4), 846-869. DOI: 10.1111/bjir.12192  [details] 
 • de Beer, P. (2016). Afbrokkelende legitimiteit van het poldermodel. In M. Keune (Ed.), Nog steeds een mirakel? De legitimiteit van het poldermodel in de eenentwintigste eeuw (pp. 83-113). Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789089647092  [details] 
 • de Beer, P. (2016). Een nieuwe koers voor het poldermodel? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32(4), 347-352. [details] 
 • de Beer, P. (2016). Laat het CPB alleen doen waarvoor het is opgericht. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 43(2), 52-56. DOI: 10.5553/BenM/138900692016043002007  [details] 
 • de Beer, P. (2016). Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? In P. de Beer, & M. van Pinxteren (Eds.), Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 9-23). Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789462983397  [details] 
 • de Beer, P., & van Zijl, J. (2016). Hoe meritocratisch is Nederland en is dat reden tot zorg? In P. de Beer, & M. van Pinxteren (Eds.), Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 235-249). Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789462983397  [details] 
 • de Beer, P., & van Pinxteren, M. (2016). Hoe meritocratisch is de arbeidsmarkt? In P. de Beer, & M. van Pinxteren (Eds.), Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 103-134). Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789462983397  [details] 

2015

 • de Beer, P. (2015). Staat de middenklasse onder druk? B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 42(2), 146-155. DOI: 10.5553/BenM/138900692015042002006  [details] 
 • de Beer, P. (2015). Stabiele kansen voor lager opgeleiden op de arbeidsmarkt. In H. van de Werfhorst (Ed.), Een kloof van alle tijden: verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek (pp. 31-52). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • Dekker, F., & de Beer, P. (2015). Flexibele arbeid en het HRM-beleid van werkgevers. Tijdschrift voor HRM, 2015(2). [details] 

2014

2013

2012

 • de Beer, P. (2012). De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig. TPEdigitaal, 6(3-4), 45-62. [details] 
 • de Beer, P. (2012). Earnings and income inequality in the EU during the crisis. International Labour Review, 151(4), 313-331. DOI: 10.1111/j.1564-913X.2012.00151.x  [details] 
 • Willemse, N., & de Beer, P. (2012). Three worlds of educational welfare states? A comparative study of higher education systems across welfare states. Journal of European Social Policy, 22(2), 105-117. DOI: 10.1177/0958928711433656  [details] 

2011

 • Dekker, F., & de Beer, P. (2011). Zzp'ers in Nederland: zijn ze nu echt in beeld? Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(3), 245-247. [details] 

2010

 • de Beer, P. T. (2010). Een ommekeer in het arbeidsmarktbeleid. Economisch-Statistische Berichten, 95(4581), 180-181. [details] 
 • de Beer, P., & van Bekkum, R. (2010). De arbeidsmarkt van ouderen. Economisch-Statistische Berichten, 95(4593), 550-553. [details] 
 • Prins, S. P., & de Beer, P. T. (2010). Socialezekerheidsgebruik over de levensloop. Economisch-Statistische Berichten, 95(4592), 518-521. [details] 

2009

 • de Beer, P., & Fouarge, D. (2009). De economie van de arbeid: zelfde uitgangspunt, nieuwe inzichten. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(3), 295-311. [details] 
 • de Beer, P., & van Hoof, J. (2009). 25 jaar onderzoek naar arbeidsvraagstukken. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 25(3), 259-261. [details] 
 • de Beer, P., & Koster, F. (2009). Sticking together or falling apart? Solidarity in an era of individualization and globalization. (Solidarity and identity). Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789089641281  [details] 
 • van Gestel, N., de Beer, P., & van der Meer, M. (2009). Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat: veranderingen in de organisatie van de sociale zekerheid. Amsterdam: AUP. [details] 

2008

 • de Beer, P. (2008). Krimpende arbeidsmarkt: nieuw perspectief, oude problemen. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 35(4), 278-288. [details] 

2018

 • de Beer, P. T. (2018). Omhels een compromis niet als overwinning. S&D (Socialisme & Democratie), 75(5), 4.
 • de Beer, P. T. (2018). Een andere kijk op flexibilisering. In F. Pennings, & J. Plantenga (Eds.), Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming (pp. 27-38). Zutphen: Paris.
 • de Beer, P. T., van der Meer, J., Plantenga, J., & Salverda, W. (2018). Inleiding: vrijheid, gelijkheid en familiegevoel: De verschillende perspectieven op de erfenis. In P. de Beer, J. van der Meer, J. Plantenga, & W. Salverda (Eds.), Voor wie is de erfenis?: Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel (pp. 9-16). Amsterdam: Van Gennep.
 • de Beer, P. T., van der Meer, J., Plantenga, J., & Salverda, W. (Eds.) (2018). Voor wie is de erfenis? Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel. Amsterdam: Van Gennep.

2017

 • de Beer, P. T. (2017). Laatste kans voor ons pensioenstelsel. S&D (Socialisme & Democratie), 74(6), 21-26.
 • de Beer, P. T., & Verhulp, E. (2017). Is wettelijke regulering de oorzaak van de groei van flexible werk in Nederland? TRA, 9(10), 19-24.
 • Tros, F. H., & de Beer, P. T. (2017). Bargaining for Productivity: National Report, The Netherlands. Adapt - Bargaining for Productivity.
 • de Beer, P. T. (2017). Scheidslijnen op de arbeidsmarkt - en wat eraan te doen valt. In K. Chkalova, J. van Genabeek, J. Sanders, & W. Smits (Eds.), Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: De focus op ongelijkheid (pp. 35-45). Den Haag: CBS, TNO.
 • Tros, F. H., de Beer, P. T., & Verhoeff, A. A. (2017). Kracht van branches. Den Haag: AWVN.
 • de Beer, P. T., & Verhulp, E. (2017). Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk. Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS).
 • de Beer, P. T., & Keune, M. J. (2017). Dutch unions in a time of crisis. In S. Lehndorff, H. Dribbusch, & T. Schulten (Eds.), Rough waters: European trade unions in a time of crisis (pp. 221-244). Brussel: ETUI.
 • de Beer, P., Berg, M., Buijs, L., Koster, F., & Lepianka, D. (2017). Towards an Interdisciplinary Theory of Solidarity. In P. de Beer, & F. Koster (Eds.), Ethnic Diversity and Solidarity: A Study of their Complex Relationship (pp. 13-42). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. [details] 
 • de Beer, P., & Koster, F. (Eds.) (2017). Ethnic Diversity and Solidarity: A Study of their Complex Relationship. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. [details] 

2016

 • de Beer, P. (2016). Behoud ons pensioenstelsel, maar democratiseer de besluitvorming. Socialisme en Democratie, 73(5), 6-16. [details] 
 • de Beer, P. (2016). De baan voor het leven is nog springlevend. Economisch-Statistische Berichten, 101(4740), 572-574. [details] 
 • de Beer, P. (2016). Het einde van de nationale politiek. Socialisme en Democratie, 73(1), 4. [details] 
 • de Beer, P. (2016). Toekomst voor de cao - cao van de toekomst. Socialisme en Democratie, 73(2), 11-18. [details] 
 • de Beer, P., & van Pinxteren, M. (2016). Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI: 10.5117/9789462983397  [details] 
 • de Haan, P., & de Beer, P. (2016). Globalisering en flexibel werk gaan niet vanzelfsprekend samen. Economisch-Statistische Berichten, 101(4742), 651-653. [details] 

2015

 • de Beer, P. (Author). (2015). Wie neemt het nog op voor ons pensioenstelsel?. Web publication/site, MeJudice.Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/wie-neemt-het-nog-op-voor-ons-pensioenstelsel  [details] 
 • Tijdens, K., van Klaveren, M., de Beer, P., & Salverda, W. (2015). Labour market measures in the Netherlands 2008-13: The crisis and beyond. Geneva: ILO. [details] 
 • de Beer, P. (2015). Basisinkomen, basisbaan of gewoon armoede bestrijden? Socialisme en Democratie, 72(3), 87-93. [details] 
 • de Beer, P. (2015). Fostering equitable labour market outcomes. A focus on raising employment. In C. Chwalisz, & P. Diamond (Eds.), The predistribution agenda: tackling inequality and supporting sustainable growth (pp. 95-106). (Policy network). London: I.B. Tauris. [details] 
 • de Beer, P. (2015). Lessons from the German and Dutch job miracles. In B. Unger (Ed.), The German model: seen by its neighbours (pp. 289-302). London: SE Publishing. [details] 
 • de Beer, P., Salverda, W., De Deken, J., Hollanders, D., Kuiper, S., & van der Zwan, N. (2015). Keuzevrijheid in pensioenen: voor werknemer en werkgever, individueel of collectief? Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS), University of Amsterdam. [details] 

2014

 • de Beer, P. T. (Author), De Deken, J. (Author), Hollanders, D. (Author), Kuiper, S. (Author), Salverda, W. (Author), & van der Zwan, N. (Author). (2014). Keuzevrijheid pensioenen is risicovol. Web publication/site, MeJudice.Retrieved from http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/keuzevrijheid-pensioenen-is-risicovol  [details] 
 • de Beer, P. T. (2014). Wat kunnen sociaal-democraten van Piketty leren? Socialisme en Democratie, 71(3), 31-38. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Avoiding a prolonged period of jobless growth. In Making progressive politics work: a handbook of ideas (pp. 101-103). London: Policy Network. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Een sociaal Europa, wie is tegen? Socialisme en Democratie, 71(2), 16-29. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Groeiende beloningsverschillen in Nederland. In M. Kremer, M. Bovens, E. Schrijvers, & R. Went (Eds.), Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid (pp. 59-77). (WRR Verkenningen; No. 28). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Groeiende loonverschillen in Nederland: feiten, verklaringen en remedie. In M. Trappenburg, W. Scholten, & T. Jansen (Eds.), Loonfatsoen (pp. 28-44). Amsterdam: Boom. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Ondermijnt arbeidsmigratie de arbeidsvoorwaarden? Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, 21(3), 25-28. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Wat kunnen sociaaldemocraten van Piketty leren? Samenleving en politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme, 21(6), 74-82. [details] 

2013

 • de Beer, P. T. (2013). 30 jaar na Wassenaar: de Nederlandse arbeidsverhoudingen in perspectief. In P. T. de Beer (Ed.), Arbeidsverhoudingen onder druk (pp. 11-58). (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; No. 2013). Den Haag: SDU. [details] 
 • de Beer, P. T. (2013). Arbeidsverhoudingen onder druk. (Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; No. 2013). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • de Beer, P. T. (2013). Een bijna perfecte arbeidsmarkt. In G. Tielen, B. Dortland, & S. van Manen (Eds.), Aktief en solidair: vrome wens of bittere noodzaak? (pp. 35-49). Haarlem: Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Arbeid en sociale zekerheid in kaart gebracht. In J. W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani, & O. Velthuis (Eds.), Sociale kaart van Nederland: over instituties en organisaties. - 2e, geheel herz. dr. (pp. 99-113). Den Haag: Boom Lemma. [details] 

2012

 • de Beer, P. (2012). De ziekte van Baumol is nog lang niet onder controle. Socialisme en Democratie, 69(1/2), 30-31. [details] 
 • de Beer, P. (2012). Is klein echt zo mooi? Links = een kleine overheid, een polemiek. Socialisme en Democratie, 69(6), 42-43. [details] 
 • de Beer, P. (2012). Samen opgekomen, samen in het nauw. Socialisme en Democratie, 69(5), 23-32. [details] 
 • de Beer, P. (2012). Solidariteit onder druk. Socialisme en Democratie, 69(7/8), 30-38. [details] 

2011

 • de Beer, P. (2011). Hoezo zijn er te veel publieke diensten? Socialisme en Democratie, 68(7/8), 142-149. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Moderne bestaanszekerheid. Socialisme en Democratie, 68(5/6), 102-109. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Nederland presteert uitstekend. Socialisme en Democratie, 68(9/10), 85-95. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Stable work as the bedrock for more socio-economic security. In E. Stetter, K. Duffek, & A. Skrzypek (Eds.), Next Left: towards a new strategy (pp. 176-179). (Next Left; No. 3). Brussels: Foundation for European Progressive Studies. [details] 
 • Sie Dhian Ho, M., & de Beer, P. (2011). Goed werk: arbeid in tijden van mondiaal financieel kapitalisme. Socialisme en Democratie, 68(9/10), 28-33. [details] 

2010

 • de Beer, P., & Zwiers, M. (2010). Sit by and watch idly? Labour market policy in a period of crisis: conference report. Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. [details] 
 • Batenburg, R., de Beer, P., Mevissen, J., & Tijdens, K. (2010). Arbeid in crisis? Den Haag: Boom Lemma. [details] 

2009

 • de Beer, P. (2009). Vergeten recepten voor een arbeidsmarkt in crisis. Socialisme en Democratie, 66(5), 8-13. [details] 
 • de Beer, P. (2009). ‘Verhoging van de AOW-leeftijd is niet nodig, wel gewenst’. Socialisme en Democratie, 66(7/8), 83-84. [details] 
 • de Beer, P., Hoogenboom, M., Kok, L., & Schils, T. (2009). Wie zorgt voor zekerheid? Amersfoort: SDU. [details] 
 • de Beer, P., & Schils, T. (2009). The labour market triangle: employment protection, unemployment compensation and activation in Europe. (Globalization and welfare). Cheltenham: Edward Elgar. [details] 

2008

 • de Beer, P. (2008). De paradox van de godsdienstvrijheid. Stichting NJCM-Boekerij, 46, 5-9. [details] 

2018

 • Tros, F. H., de Beer, P. T., Verhoeff, A. A., & Hazen, J. (2018). Meer vechten dan visie: Branches investeren nauwelijks in lange termijn. Zeggenschap, 29(1), 40-43.
 • de Beer, P. T. (2018). Waarom werken we? Zeggenschap, 29(1), 12-16.
 • de Beer, P. T. (2018). Weg met fixatie op mobiliteit. Zeggenschap, 29(1), 7.
 • de Beer, P. T. (2018). De OECD ontdekt het poldermodel. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(3).
 • de Beer, P. T. (2018). De arbeidsovereenkomst in historisch perspectief. In G. J. J. Heerma van Voss, P. T. de Beer, B. Emmerig, G. C. Boot, J. H. Bennaars, & A. Eleveld (Eds.), (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst (pp. 21-26). Den Haag: SDU.
 • de Beer, P. T. (2018). De noodzaak van wetenschappelijk onderzoek naar de vakbeweging. In S. Boumans, & W. Eshuis (Eds.), Positie en strategie van de vakbeweging: Beschouwingen, analyses en voorstellen (pp. 102-106). De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
 • de Beer, P. T. (2018). Markt, democratie en de polder. Zeggenschap, 29(2), 11.
 • de Beer, P. T. (2018). Markt, democratie en poldermodel. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 29(2).

2017

 • de Beer, P. T. (2017). Mag elke bond een cao afsluiten? Zeggenschap, 28(4), 7.
 • de Beer, P. T., & de Bruin, G. (Ed.) (2017). Individu en collectief in arbeidsverhoudingen: Individu kan niet zonder collectief. AWVN.
 • de Beer, P. T. (2017). Productiviteitsagenda. Zeggenschap, 28(3), 7.
 • de Beer, P. T., & de Bruin, G. (2017). Zoeken naar balans tussen individu en collectief. Zeggenschap, 28(3), 41-44.
 • de Beer, P. T. (2017). Risicoafwenteling. Zeggenschap, 28(2), 7.
 • de Beer, P. T. (2017). Sociaal akkoord 2017. Zeggenschap, 28(1), 7.

2016

 • de Beer, P. T. (2016). Nieuwe participatieagenda. Zeggenschap, 27(3), 7.
 • de Beer, P. T. (2016). Politiek en polder. Zeggenschap, 27(4), 7.
 • de Beer, P. T. (2016). Zeven vette jaren. Zeggenschap, 27(1), 7.
 • de Beer, P. T., & van Pinxteren, M. (2016). Opleiding betekent veel, maar niet alles. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(3), 18-21.
 • de Beer, P. (2016). De eenvoud van de tweedeling. Sociologie Magazine, 24(1), 6-8. [details] 
 • de Beer, P. (2016). Leidt AVV tot hogere lonen? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(2), 9. [details] 
 • Fleischmann, M., & de Beer, P. (2016). Goede relaties op het werk kunnen burnout voorkomen. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 27(2), 14-16. [details] 

2015

 • de Beer, P. T. (2015). Keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Economisch-Statistische Berichten, 100(4703S), 6-10. [details] 
 • de Beer, P. (2015). Het eigenbelang van sociaal gedrag. In A. Verhoeff, & H. van der Steen (Eds.), Winst! Ondernemen tussen markt en mensen (pp. 52-52). Den Haag: AWVN. [details] 
 • de Beer, P. (2015). Op korte termijn doen wat op langere termijn onwenselijk is. Geron, 17(2), 59-62. DOI: 10.1007/s40718-015-0048-9  [details] 
 • de Beer, P. (2015). Vier economische mythes ontmaskerd. Spanning, 17(10), 10-12. [details] 
 • de Beer, P. (2015). Welke verschillen rechtvaardigen welke ongelijkheid? Tijd & Taak, 2015(2), 24-25.
 • de Beer, P. (2015). [Bespreking van: C. Vrooman, M. Gijsberts (2014) Verschil in Nederland]. Mens en Maatschappij, 90(3), 307-312. DOI: 10.5117/MEM2015.3.BOEK  [details] 

2014

 • de Beer, P. (Author). (2014). Why the future of social Europe lies in the member states. Web publication/site, Social Europe.Retrieved from http://www.social-europe.eu/2014/04/future-social-europe-lies-member-states/  [details] 
 • de Beer, P. T. (2014). De rol van de sociale partners in de sociale zekerheid [Bespreking van: F. Pennings, T. Erhag (2013) Non-public actors in social security administration: a comparative study]. TRA, 2014(8/9), 30-31. [details] 
 • de Beer, P. (2014). De ADHD-arbeidsmarkt. OR Informatie, 40(1/2), 32-34. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Heeft armoede nieuwe gedaantes? Amsterdamse armoedecijfers afgezet tegen landelijke trends. In L. Michon, & J. Slot (Eds.), Armoede in Amsterdam: een stadsbrede aanpak van hardnekkige armoede (pp. 19-26). Amsterdam: Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Langetermijnperspectieven voor flexwerkers. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 19, 94-100. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Stelsel arbeidsverhoudingen heeft geen invloed op economische prestaties. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(1), 7-12. [details] 
 • de Beer, P. (2014). Sterft de vakbond uit? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(4), 7. [details] 
 • de Beer, P. (2014). The future of capitalism. Idee, 35(6), 32-35. [details] 
 • de Beer, P., de Deken, J., Hollanders, D., Kuiper, S., Salverda, W., & van der Zwan, N. (2014). Keuzevrijheid pensioenfondsen levert niets op. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 25(4), 20-24. [details] 

2013

 • de Beer, P. T. (2013). Arbeidsverhoudingen in de publieke sector, polderen en trendvolgerschap. In Staat van de ambtelijke dienst: hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? (pp. 124-128). (Publicatiereeks overheid & arbeid; No. 2013-34). Den Haag: CAOP. [details] 
 • de Beer, P. T. (2013). Een ommekeer in de rol van de sociale partners? In A. van Halem (Ed.), Sociaal Akkoord 2013: Arbeidsmarkt in beweging (pp. 67-72). (OR Strategie en beleid; No. 21). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
 • de Beer, P. (2013). Code oranje voor sociaal Europa. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(3), 7. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Een nieuwe richting voor het poldermodel. Socialisme en Democratie, 70(2), 24-29. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Een verplichte bijdrage voor de cao. In K. van der Veldt, & M. Wirtz (Eds.), Ontwerpers in arbeidsverhoudingen: draagvlak van de cao (pp. 153-162). Den Haag: AWVN. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Het beste medicijn tegen armoede. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 106(2), 24-27. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Hochschilds zorgen over de uitbesteding van het privéleven [Bespreking van: A.R. Hochschild (2012) the outsourced self: intimate life in market times]. Sociologie, 9(2), 233-235. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Langetermijnperspectieven voor flexwerkers. Economisch-Statistische Berichten, 98(4667), 512-514. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Nieuwe ongelijkheid in een 'winner take all'-samenleving. Socialisme en Democratie, 70(3), 34-45. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Regeerakkoord 2017. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(2), 7. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Stel de verkiezingen van 2017 uit. Socialisme en Democratie, 70(4), 4. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Taboe op arbeidstijdverkorting? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(1), 7. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Terug naar trendvolgers. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 24(4), 7. [details] 
 • de Beer, P. (2013). Werkt werkzekerheid? [Bespreking van: I.W.C.M. Borghouts-van de Pas (2012) Securing job-to-job transitions in the labour market: a comparative study of employment security systems in European countries]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 29(1), 98-99. [details] 
 • de Beer, P., & van Veldhuizen, A. (2013). Tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid: overzicht van een eeuw sociaal-democratisch denken over gelijkheid. Socialisme en Democratie, 70(3), 68-72. [details] 
 • Rietbergen, C., & de Beer, P. (2013). Aan tafel! Een nieuwe rol voor de sociale partners in het arbeidsmarktbeleid. (Publicaties van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging; No. 3). Amsterdam: De Burcht. [details] 

2012

 • de Beer, P. (2012). Het einde van de onderneming? In De toekomst van het nieuwe werken: een visie in vijf essays (pp. 10-12). Utrecht: Natuur & Milieu. [details] 
 • de Beer, P. (2012). Vierhonderdduizend mensen extra aan het werk. In B. van Boggelen, & A. van der Gaag (Eds.), Pamflet 2.NL: stempel (on)geschikt! 60 visies op werk voor iedereen (pp. 76-79). Assen: Van Gorcum. [details] 
 • de Beer, P., & Kraamwinkel, M. (2012). Wat vakbonden kunnen doen. Verschillende motieven voor flexwerk bij werkgevers. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 23(3), 38-40. [details] 

2011

 • de Beer, P. T. (2011). Normalisatie van collectieve arbeidsverhoudingen bij de overheid? Vergeet het maar! In Staat van de ambtelijke dienst: hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor? (pp. 170-175). (Publikatiereeks overheid & arbeid; No. 29). Den Haag: CAOP. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Toekomst voor de publieke sector. Den Haag: Wiardi Beckman Stichting. [details] 
 • de Beer, P. (2011). De complexiteit van sociale stijging en daling. Sociologie Magazine, 19(2), 20-22. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Het hervormingsmoratorium van Rutte. In A. van Halem (Ed.), De sociale politiek van het kabinet-Rutte (pp. 31-36). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling in Nederland [Bespreking van: J. Tolsma, M.H.J. Wolbers (2011) Naar een open samenleving? Recente ontwikkelingen in sociale stijging en daling in Nederland]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(1), 118-120. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Omstreden solidariteit [Bespreking van: P. Achterberg, R. van der Veen (2010) Omstreden solidariteit]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 27(1), 126-127. [details] 
 • de Beer, P. (2011). Stort de vakbeweging in? Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 22(3), 18-21. [details] 
 • de Beer, P. (2011). [Review of: M. Holmqvist (2009) The disabling state of an active society]. Contemporary Sociology, 40(1), 47-48. DOI: 10.1177/0094306110391764v  [details] 

2010

 • de Beer, P. T. (2010). Pensioenen zullen altijd onzeker blijven: een reactie op de bijdrage van Ed Westerhout vanuit de werknemersblik. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2010(6), 18-19. [details] 
 • de Beer, P. T., van Gestel, N. M., & van der Meer, M. J. S. M. (2010). Sociale zekerheid. In C. A. de Kam, & A. P. Ros (Eds.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2010 (pp. 49-67). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Amerikaanse toestanden. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(3), 5. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Arbeidsmarktgevolgen crisis worden schromelijk onderschat. Jaarboek - Koninkijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2009/2010, 79-81. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Iedereen aan het werk? In P. van Echtelt (Ed.), Werkloosheid in goede banen: bijdragen aan de SCP-studiemiddag 2010 (pp. 19-27). (SCP-special; No. 59). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Iedereen lid van de bond. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(1), 5. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Individueel pensioensparen maakt toekomstige pensioenuitkering juist minder zeker. Me Judice : Economen in Debat, 2010(2 september). [details] 
 • de Beer, P. (2010). Twee meritocratische misverstanden. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(2), 11. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Waarvoor dient de sociale zekerheid? Sociaal Bestek, 72(10), 3-4. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Who should take responsibility for unemployment compensation and activation? In P. de Beer, & M. Zwiers (Eds.), Sit by and watch idly? Labour market policy in a period of crisis: conference report (pp. 33-37). Amsterdam: Amsterdam Institute for Advanced labour Studies, University of Amsterdam. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Wie dan leeft, dan zorgt. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(4), 5. [details] 
 • de Beer, P. (2010). Zelfroosteren levensloop. Zeggenschap/Tijdschrift over Arbeidsverhoudingen, 21(extra ed.), 5. [details] 
 • van Gestel, N., de Beer, P., & van der Meer, M. (2010). Het hervormingsmoeras: het steeds weer vastlopen van de hervorming van de verzorgingsstaat. Sociaal Bestek, 72(1), 6-10. [details] 

2009

 • de Beer, P. T. (2009). De hardnekkigheid van de negen-tot-vijfeconomie. In H. van den Hurk, & C. van Limborg (Eds.), Or en arbeidstijden (pp. 37-47). (OR strategie en beleid. Thema; No. 9). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • de Beer, P. (2009). De ambtenaar onder druk. In Rijksambtenaren voor de toekomst (pp. 47-56). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • de Beer, P. (2009). Krapte arbeidsmarkt verdwijnt uit zicht. Economisch-Statistische Berichten, 94(4566), 504-506. [details] 

2008

 • de Beer, P. (2008). Bemoeizucht of oprechte zorg? Socialisme en Democratie, 65(3), 34-37. [details] 
 • de Beer, P. (2008). De middenklasse onder druk? In De kwetsbare middenklasse (pp. 15-42). (debattenreeks Hollands Spoor). Den Haag: WRR/Strategieberaad Rijksbreed. [details] 
 • de Beer, P. (2008). Sociaal-economische zekerheid als sociale kwaliteit van Rotterdam. In T. Notten (Ed.), De lerende stad: het laboratorium Rotterdam (pp. 31-36). Antwerpen [etc.]: Garant. [details] 
 • de Beer, P. (2008). Tijd voor een hogere looneis? Spanning, 10(6), 12-14. [details] 
 • de Beer, P. (2008). Werknemer of kapitalist? In C. J. Vos, M. Westerhof-van Gelder, P. C. Nieuwland-Jansen, & R. F. Hanoch (Eds.), De werknemer als aandeelhouder (pp. 19-25). Den Haag: Stichting Nederlands Participatie Instituut. [details] 

2017

 • Strockmeijer, A. W., de Beer, P. T., & Dagevos, J. (2017). Mobiliteit binnen de perken.: Zeer geringe positieverbetering van werknemers uit Midden- en Oost-Europa bij een langer werkverleden. (AIAS Working Papers; No. 169). University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS).

2016

 • de Beer, P. T. (2016). De arbeidsmarkt in 2040: Ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. (AIAS Working Papers; No. 162). Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS).
 • de Beer, P. T., & de Jong, E. (2016). Prognose van het voorzieningengebruik in 2040. (AIAS Working Papers; No. 163). Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS).

2015

 • de Beer, P., & de Jong, E. (2015). Flexibele dienstverbanden aan de UvA. (AIAS working paper serie; No. 160). Amsterdam: University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. [details] 
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library  or the Pure staff  of your faculty / institute. Log in to Pure  to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool  to manage the visibility of your publications on this list.
 • Basis & beleid Organisatieadviseurs
  Commissariaat
 • Start Foundation
  Lid Raad van Advies
 • Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
  Lid van de Redactie
 • Socialisme & Democratie
  Lid van de Redactie
 • Stichting SEO Economisch onderzoek
  lid bestuur
 • Stichting A4
  lid redactie Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
 • Wiardi Beckman Stichting
  lid redactie Socialisme & Democratie en incidenteel advies
 • Basis & beleid
  Lid Raad van Commissarissen

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen