Amsterdam Advanced Graduate School

Masterclass Toekomst van de Stad

De wereld verstedelijkt in hoog tempo. Sinds 2014 woont de meerderheid van de wereldbevolking in steden. Voor 2050 verwacht men dat 66% van alle wereldburgers in de stad woont. In de zogenaamde ontwikkelde wereld zal dat zelfs meer dan 90% zijn. En binnen die onstuimige ontwikkeling groeien megasteden, steden met meer dan 10 miljoen inwoners, het hardst. In de jaren vijftig waren dat er nog maar twee, Tokyo en New York. Nu zijn het er meer dan 30. En groeiend!De masterclass is er vooral voor het verdiepen en opfrissen van de kennis over stad en stedelijkheid.
Tijdens deze masterclass gaan we bijvoorbeeld in op de volgende vragen en onderwerpen

 • Wat maakt een stad?
 • Wat is stedelijkheid?
 • Hoe ontwikkelt de stad zich?
 • Hoe ontwikkelt stedelijkheid zich?
 • Wat is de toekomt van de stad?
 • Wie wonen en werken in de steden?
 • Sociaal en economische ontwikkelingen.
 • Dynamiek in de stad en stedelijke netwerken.
 • Wat gaat dat betekenen voor stedelingen/niet stedelingen?
 • Wie kan er mee, wie kan er niet mee in de toekomstige stad?
 • Oplossingsrichtingen voor de knelpunten met woningmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, klimaat, onder controle krijgen van de stedelijke arbeidsmarkt/evenwichtigheid.
 • Nadenken over / input voor beleidsvorming over stedelijke vraagstukken/regionaal economische vraagstukken (stad voor iedereen - of ga er buiten wonen en regel goed vervoer; woningmarkt voor de middenklasse, et cetera).

Voor wie

Ambtenaren van ministeries, provincies & gemeenten, onderzoeksbureaus, professionals op het gebied van ruimtelijk beleid, ruimtelijk strategen, gebiedsontwikkelaars, stedelijke planners, planologen, onderzoekers, adviseurs, bestuurskundigen en beleidsmedewerkers die behoefte hebben aan verdieping.

Docenten

De Masterclass De Toekomst van de Stad is onder leiding van dr. Piet Renooy. Verschillende UvA docenten verzorgen een bijdrage in het programma o.a. prof. dr. Pieter Tordoir en ook diverse gastsprekers zullen een presentatie verzorgen o.a. prof. dr. Gert-Jan Hospers, dr. Bas van de Griendt, drs. Josse de Voogd, dr. Jos Gadet, drs. Jaap Draaisma en Floor Milikowski MSc.

Toekomst van de stad

Fotograaf: dr. Piet Renooy


Diploma
Certificaat
Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
April

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen