Amsterdam Advanced Graduate School

Programma

Module 1. Stad en stedelijkheid

  • We belichten het verschijnsel stad. We bespreken de ontwikkeling van steden, wereldwijd en in het bijzonder in ons land. 
  • In 1938 publiceerde de socioloog Louis Wirth zijn spraakmakende artikel “Urbanism as a way of life” waarmee hij voortbouwde op het essay “Die Grosstädte und das Geisteleben” van Georg Simmel uit 1903. Nog steeds zijn beide werken een inspiratiebron voor geografen en (stads)sociologen. Het werk van Jane Jacobs had zo mogelijk nog meer invloed. Haar boek “The Death and Life of great American Cities” uit 1961 was baanbrekend en veranderde het denken over stedelijke ontwikkeling.

Prof. Gert-Jan Hospers is de enthousiaste inleider en verhaalt onder meer over zijn ontmoeting met Jane Jacobs.

Module 2. De Verdeelde Stad

  • De sterke groei betekent een enorme vraag naar de stedelijke ruimte. Ruimte om te wonen, om te recreëren, te verplaatsen et cetera. Hoe werkt die concurrentiestrijd? 
  • Hoe manifesteren die processen zich in de stedelijke ruimte. 

Deze module wordt verzorgd door dr. Jos Gadet, hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam en Floor Milikowski Msc, publiciste over stedelijke vraagstukken. Het debat wordt niet geschuwd!

Module 3. De Werkende Stad

De ene stad is de ander niet, de grote steden in Nederland illustreren dat. De ene stad weet beter van de groei te profiteren dan de ander. Er is scherpe concurrentie tussen steden. En, hoe lang duurt die triomf? Kunnen steden maar blijven groeien in werkgelegenheid en bewonersaantallen? En wat betekent de groei voor de vraag naar voorzieningen zoals cultureel aanbod. Welke stedelijke netwerken zien we ontstaan?

Economisch geograaf prof. dr. Pieter Tordoir schetst de economie van de steden en de relaties met markten voor arbeid, wonen en cultuur.

Module 4. De Creatieve stad

  • Culturele attracties trekken veel bezoekers naar de stad, wat zorgt voor bestedingen en zo voor werkgelegenheid. Het steden letterlijk op de kaart.
  • De aanwezigheid van culturele voorzieningen blijkt ook een vestigingsfactor van betekenis. Bedrijven met veel hoger opgeleide werknemers hechten veel waarde aan cultuur in de omgeving. 

We gaan op bezoek bij een culturele broedplaats waar tientallen culturele starters een plek hebben gevonden. Drs. Jaap Draaisma, directeur van de grootste Amsterdamse broedplaatsenontwikkelaar Urban Resort leidt in en leidt rond. De lunch is in het café-restaurant bij de broedplaats.

Module 5. De Duurzame Stad

De mega steden in bijvoorbeeld Azië en Afrika gaan gebukt onder een enorme milieudruk. Willen we de klimaatdoelen van “Parijs” halen en de steden bovendien leefbaar houden, dan is er veel werk aan de winkel. Steden als Amsterdam en Rotterdam zijn dan ook actief op dit terrein en hebben speciale programma’s en agenda’s. Welke vraagstukken komen op de stad af? En welke oplossingen dienen zich aan. Zijn er goede voorbeelden?

Duurzaamheidsspecialist dr. Bas van de Griendt verzorgt een interactieve module over de duurzaamheidsopgave waar steden voor staan.

Module 6. De Bestuurbare stad

  • Wat is er gewenst in het besturen van een stad? Hoe om te gaan met versplintering politiek landschap (DENK, Leefbaar, de Mos et cetera?). 
  • Traditionele democratische instituties, zoals verkiezingen en politieke partijen boeten aan kracht en waardering in, juist in steden. Zijn deze instituties aan vernieuwing toe?
  • Zijn er andere vormen van organisaties denkbaar waarin democratische waarden gewaarborgd worden? Burgerinitiatieven, de Nieuw Amsterdam Raad van Pakhuis, the Right to challenge, et cetera?

Drs. Josse de Voogd electoraal geograaf kleurt de politieke landschappen in de steden in. Daarna discussiëren we met Achmed Baâdoud, oud-voorzitter DB (burgemeester) van het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West, hoe alles in dit versnipperde landschap bij elkaar gehouden kan worden.

Toekomst van de stad

Fotograaf: dr. Piet Renooy

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

28 juni 2018