Executive programme The Future of Work

Deze Masterclass behandelt de impact van de snel veranderde wereld op werk, werkenden en organisaties. De tweede editie van 2017 is in volle gang, de data voor het voorjaar 2018 zijn bekend: 8 maart t/m 21 juni.De wereld van werk verandert fundamenteel. Digitalisering, automatisering en robotisering faciliteert werk, creëert nieuwe banen, maar maakt ook veel arbeid overbodig. Organisaties willen wendbaar blijven om mee te bewegen met de turbulentie en onzekerheid van markten. De flexibele schil van arbeidskrachten wordt groter. Tegelijkertijd klinkt steeds luider de roep om herziening van de sociale zekerheid en het arbeidsrecht. Gevoelige dossiers waar de politiek in een impasse lijkt te verkeren. Ondertussen ontwikkelen zich alternatieve coördinatievormen op de arbeidsmarkt. De gig-economy, crowdworking, hackatons en data science solutions geven een hele nieuwe kijk op de toekomst van werk. Een toekomst die veel vragen oproept, maar minstens zoveel kansen biedt.

AAGS

In dit programma duiden we de trends en ontwikkelingen die de toekomst van werk vormgeven. We identificeren de nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. We verkennen de implicaties voor beleidsmakers en managers. En we nemen de rol van o.a. HRM onder de loep in een toekomst waarin werk anders georganiseerd wordt.

Tijdens deze Masterclass gaan we in op de volgende vragen en onderwerpen:

  • Hoe ziet de arbeidsmarkt en de toekomst van werk er uit over vijf à tien jaar?
  • Welke impact gaan automatisering, robotisering en machine learning hebben op mijn organisatie?
  • Hoe kunnen we inspelen op de behoeften, talenten en aspiraties van nieuwe groepen werkenden?
  • Welke rol gaan digitale platformen spelen bij de vraag en aanbod rondom werk?
  • Hoe ontwikkelt zich de rol van de sociale partners en sociale zekerheid in een dynamisch politiek speelveld?
  • Welke implicaties hebben deze ontwikkelingen voor mijn HR-strategie en het managen van werk?
  • Hoe sturen we aan op een continu lerende populatie werkenden in een snel veranderende wereld?
  • Hoe krijgen we de organisatie in beweging om tijdig te transformeren?
  • Wat betekent de toekomst van werk voor de ontwikkeling en regie op mijn eigen professionele rol?

Diploma
Certificaat
Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
Maart

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen