Executive programme Medische Psychologie

In het programma Medische Psychologie leren deelnemers om te gaan met de paradigmashift in de geneeskunde, die in gang is gezet door de gestage toename in het aantal chronische ziekten en het aantal patiënten met een chronische ziekte.Toekomst en dilemma’s van de medische psychologie bij patiënten met somatische multimorbiditeit

Het onderwerp chronische ziekten is een van de vier belangrijke thema’s binnen de medische psychologie (Wiersma et al. 2010, Soons, et al. 2012). De afgelopen decennia is er in de richtlijnen sprake geweest van verruiming van criteria voor chronische ziekten (het ontstaan van pre-hypertensie, pre-diabetes en pre-hypercholesterolemie, e.a.). Sinds het begin van deze eeuw is er langzaam sprake van het ontstaan een paradigmashift in de geneeskunde.

 

AAGS

Fotograaf: AAGS

Deze nieuwe ontwikkeling ingezet door boeken als Overdosed America: the broken promise of American medicine van Abramson (2004), het boek Overdiagnosed: making people sick in pursuit of health van Welch et al. (2010). Met andere stakeholders, patiëntenorganisaties en universiteiten heeft de British Medical Journal (BMJ), verenigd in een non-profit organisatie, dit tot een van de belangrijke thema’s gemaakt van het tijdschrift onder het motto Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy (2012). Een van de belangrijk thema’s van het congres Preventing overdiagnosis in september 2016 in Barcelona was Undiagnosing and Deprescribing.

De verruiming van de criteria voor chronische ziekten heeft er mede toe geleid dat er meer zieken en meer behandelingen zijn gekomen. Dit zal moeten worden voorkomen. Deze ontwikkelingen zullen consequenties hebben het werkveld van de medische psychologie. De medische psychologie zou zich hierop moeten voorbereiden. Plotselinge paradigma shifts zoals bij de diabetes mellitus in de tachtiger jaren (zelfcontrole en zelfregulatie) leiden tot grote veranderingen voor de patiënt, en tot veranderingen in de communicatie tussen arts (professional) en patiënt. Ook nu en in de (nabije) toekomst hebben we te maken met paradigma shifts naar meer autonomie en zelfmanagement van de patiënt, shared decision making en meer aandacht van de medische psychologie voor deze processen.


Diploma
Certificaat
Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
Maart

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen