Amsterdam Advanced Graduate School

Programma

Masterclass Privacy

Module 1: Privacy en recht

De ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het gebied privacy en de verwerking van persoonsgegevens (GDPR, AVG, E-privacy)

Module 2: Privacy, technologie en data

De mogelijkheden van nieuw technologieën voor het digitaal observeren van personen en objecten; het vastleggen en verwerken van verschillende soorten persoonsgegeven (o.a. big data, online en mobile tracking, geo-location services, social networking

en zoektechnologie, privacy by design) en de manieren waarop deze zijn in te zetten; welke waarde vertegenwoordigen deze voor consumenten? En welke haken en ogen zitten er aan vanuit privacy-oogpunt?

Module 3: De consument aan het stuur!?

Consumentengedrag in relatie tot privacy. Achtergronden, invloeden en afwegingen bij het beschermen van je privacy. Over hoe consumenten risico’s inschatten en voordelen van een gepersonaliseerde benadering waarderen. Over hoe consumenten zich laten framen.

Module 4: Privacy en Ethiek

Ethische overwegingen; over dilemma’s en over afwegingen tussen privacy en andere belangen van diverse partijen.

Module 5: Privacy in sectoren

Casussen over privacy en de verwerking van persoonsgegeven in verschillende sectoren en sectorspecieke uitdagingen.

Module 6: Innovatie en new business models

Verbeteren van bestaande diensten en business modellen: ontwerpen van nieuwe data driven en privacy bewuste business modellen binnen of over de grenzen van eigen organisatie. Hoe is data als de nieuwe olie in te zetten bij het innoveren en transformeren van bestaande business modellen.

Module 7: Synthese

Presentatie van en discussie over de uitwerkingen van praktijkcasussen.

AAGS

Fotograaf: Haystaak

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

27 september 2018