Amsterdam Advanced Graduate School

Masterclass Privacy

Deze masterclass gaat over privacy en in het bijzonder online privacy en wordt belicht vanuit onder meer juridisch, technisch, ethisch, organisatorisch en consumentenperspectief.Hoe bewaken we als organisatie de privacy van consumenten en medewerkers op een wijze die positief bijdraagt aan de bedrijfsvoering en de innovatie?

We behandelen o.a. de volgende vragen en onderwerpen

  • Wat zijn de achtergronden en veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van privacy (GDPR AVG, E-privacy verordening) en welke impact hebben deze op mensen, overheid en organisaties?

  • Welk gedrag en technologische mogelijkheden zijn er voor mensen om hun privacy (beter) te beschermen; consument aan het stuur!?

  • Wat zijn de ethische dilemma’s rondom privacy, veiligheid en zakelijke belangen waar organisaties en medewerkers mee worden geconfronteerd en hoe ga je hier mee om?

  • Wat is de impact van de ontwikkelingen rondom privacy voor bestaande business modellen en welke nieuwe maakt het mogelijk?

  • Welke sectorspecieke verschillen, uitdagingen en oplossingen zijn er onder meer in de zorg, bij de overheid en in de financiële sector?

Tevens wordt gewerkt aan praktijkcasussen en vraagstukken die spelen bij deelnemers en hun organisaties.

Voor wie

Dit programma is bedoeld voor beleidsmedewerkers, managers, adviseurs in het algemeen, Privacy en Data Protection adviseurs, HR, ICT en commerciële professionals die te maken hebben met de juridische, technische en organisatorische vraagstukken en verandertrajecten met betrekking trekking tot privacy en de verwerking, opslag en gebruik van persoonsgegevens. Het stelt je in staat met nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijkcasussen oplossingen te ontwerpen en implementeren die rekening houden met de rechten en behoeften van personen en plichten en belangen van organisaties.

Docenten

De Masterclass wordt begeleid door prof. dr. Ed Peelen en drs. Frank Slisser. Het programma wordt ingevuld door verschillende UvA docenten en gastsprekers.


Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
Maart

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen