Amsterdam Advanced Graduate School

Masterclass Omgevingspsychologie

Maak kennis met en verdiep je kennis over omgevingspsychologie. Aan het einde van deze masterclass beschik je over een aantal basisvaardigheden (toepassen model, theorieën en onderzoeksmethoden) waarmee je in je eigen organisatie aan de slag kunt.Omgevingspsychologie verdiept zich in de vraag hoe de gebouwde omgeving ons gedrag, waarneming en beleving beïnvloedt. Omgevingspsychologie gaat over de interactie tussen mens en omgeving. Een vakgebied met grote waarde voor ontwerpers, facility managers, project ontwikkelaars en beleidsmedewerkers. Met deze kennis kunnen gebouwen en gebieden optimaal worden afgestemd op hun gebruikers, zodat zij effectief, creatief en efficiënt kunnen functioneren.

We gaan in op de volgende vragen en onderwerpen

 • Wat is omgevingspsychologie?
 • Toepassing en belang van omgevingspsychologie
 • Introductie van een omgevingspsychologisch model als toolkit
 • Omgevingen analyseren aan de hand van het model
 • Omgevingen analyseren aan de hand van omgeving gedrag theorieën
 • De onderzoeksliteratuur toepassen op omgevingspsychologische vraagstukken
 • De mens en de stad (o.a. wonen en openbare ruimte, natuur)
 • De mens en institutionele omgevingen (o.a. cure en care, gevangenissen, coa’s)
 • De mens en leer- en werkomgevingen
 • De consequenties van gedrag voor de omgeving
 • Specifieke onderzoeksmethodieken toepassen
 • Samenwerken aan omgevingspsychologische vraagstukken en de resultaten presenteren

Voor wie

Professionals in inrichting en beheer van gebouwen en openbare ruimtes: facility managers, (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers gemeenten (openbare ruimte en groen), huisvestingsadviseurs, projectontwikkelaars, etc.

Docenten

De masterclass wordt verzorgd door Fiona de Vos en Susanne Colenberg.

Gastdocenten

Anna de Jonge (Information Designer bij Mijksenaar - Wayfinding experts), Marjet Gerlings (Adviseur openbare ruimtes en eigenaar Bureau Gerlings) en diverse andere gastdocenten (namen volgen nog).


Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
September

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen