Voor wie?

Dynamisch Verandermanagement

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders en uitvoerende professionals in zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening en gemeentelijke overheden. Maar ook voor managers (bijvoorbeeld beleidsadviseurs, P&O- en HR managers) vanuit het bedrijfsleven die het verandervraagstuk vanuit een andere context en invalshoek willen benaderen.

AAGS

Fotograaf: Redd Angelo

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

6 juli 2017