Leerdoelen

Dynamisch Verandermanagement

Kernvraag van het programma is: Hoe krijgen en behouden wij als gemeente, bedrijf, instelling zelf de regie in deze complexe en onvoorspelbare wereld en realiseren we met bezieling onze opdracht?

Waarom deze masterclass?

Na afloop van de masterclass ben je beter in staat:

  • Het zelf organiserend en zelflerend vermogen (competenties) van burgers, klanten, professionals, leidinggevenden en organisaties op te sporen, aan te spreken en te versterken teneinde de eigen opdracht beter te kunnen realiseren.
  • Zelf de regie te blijven voeren in deze complexe, onvoorspelbare en ambivalente omgeving. 

  • Met versterking van zelfregie een bijdrage te leveren aan bevlogenheid in het werk. 

  • Vanuit drie theorieën uit de West-Europese geschiedenis van leren en veranderen (waarin de rol van de omgeving, het individu en het gedrag verschilt) te herkennen in veranderkundige theorieën en praktijken. En deze vervolgens toe te passen
in de eigen praktijk, een bijdrage te leveren aan
een duurzame samenleving en organisaties waarin sprake is van een leven lang leren.
AAGS

Fotograaf: Michael Eggerl

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

21 november 2017