Executive programme Dynamisch Verandermanagement

Voor versterking zelforganiserend en zelflerend vermogen van mensen.We zien talrijke vernieuwende initiatieven van onderop met een toenemende gerichtheid op participatieve vormen van veranderen en op versterking van het zelfregulerend vermogen. Denk aan zelfsturende teams, agility, scrum, de Eigen Kracht Beweging, talrijke initiatieven in sociaal ondernemerschap en zelforganisaties van burgers en professionals op uiteenlopende terreinen als wonen, milieu, gezondheid, welzijn, duurzaamheid en cultuur.

MDV

Fotograaf: AAGS

In deze masterclass benaderen we deze ontwikkelingen van onderop vanuit de andragologie. De andragologie staat voor een participatieve benadering waarin
dialoog en co-creatie tussen de betrokkenen in een verandertraject de grondvormen zijn van leren en veranderen. De benadering van probleemsituaties is interdisciplinair en vanuit meerdere perspectieven hoe om te gaan met complexe vraagstukken en botsende logica’s. Het is gericht op denken in samenhangen en verbindingen van tegenpolen. Daarmee
doen we recht aan de hedendaagse complexe handelingswerkelijkheid met al zijn botsende logica’s, spanningen en ambivalenties.


Type
Contractonderwijs
Vorm
Kortlopend
Toelatingseisen
Vooropleiding nodig
Voertaal
Nederlands
Start
Januari

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen